MY PLANET MY PLANET

цікавий сайт для всієї родини


РУС


 
Фонові малюнки для робочого столу

Як написати реферат на "відмінно"?


Реферат, як вид самостійної роботи студентів і школярів, використовується у школах і вузах досить часто. Тому вміння написати хороший реферат необхідне буквально кожному. Звичайно, зараз не проблема скачати готовий реферат з Інтернету, або кілька рефератів з потрібної теми і з них скласти один для себе. Але цей варіант більше підходить для ледачих або для тих, кого влаштовує невисока оцінка з предмета, а також для тих, кому байдуже думка викладача про їх розумові здібності.

Отже, ця стаття призначена для тих, хто хоче навчитися самостійно писати реферати на "відмінно".

З чого ж почати?

Найперше і дуже важливе у справі написання відмінного реферату – вибір теми. Часто викладач дає перелік можливих тем для рефератів, тому ваше завдання не ловити ґав і як можна швидше вибрати для себе ту, що найбільше підходить. Що це означає? Це означає, що вам повинні бути не тільки знайомі слова, що зустрічаються в назві теми майбутнього реферату, але ви повинні достатньо чітко уявляти, про що саме йтиметься в самому тексті вашої наукової праці. Ще краще якщо тема буде вам цікава. Якщо ж викладач сам призначає хто і яку тему буде писати, залишається тільки записати її і перейти до наступного етапу.

Далі необхідно почати вивчення наявних матеріалів по темі вашого реферату. Це можуть бути різні веб-джерела, книги, підручники, методичні посібники з конкретної дисципліни, публікації з періодичних видань. Все буде залежати від предмета й обраної теми, а також вимог і уподобань викладача до використання того чи іншого виду джерел. До речі, не зайвим буде відзначити, що багато викладачів висувають свої вимоги до оформлення рефератів, тому вже на самому початку роботи дізнайтеся і запишіть ці вимоги, щоб надалі уникнути численних передрукувань готового реферату або зниження оцінки за неправильне оформлення. У процесі вивчення джерел необхідно скласти план, за яким буде написана майбутня робота.

Структура реферату включає в себе деякі обов'язкові частини, такі як вступ, основна частина, висновок, перелік використаної літератури (джерел). Основна частина може мати довільну кількість пунктів.

У вступі перш за все необхідно обґрунтувати актуальність теми, тобто затребуваність наукою і читачем. Пишеться це з використанням таких фраз як "актуальність теми моєї роботи визначається в першу чергу підвищенням останнім часом інтересу до даного кола проблем як в науковому, так і в ... середовищі", "актуальність даної теми не викликає сумнівів", "розглянута проблема набуває все більшого значення в нових економічних умовах", "особливу актуальність набувають питання, присвячені вивченню ...", "новизна моєї роботи полягає в тому, що я пропоную новий підхід до ..." Далі у вступі повинна бути сформульована мета роботи та основні питання, які передбачається розкрити в рефераті для досягнення поставленої мети, а також повинно бути вказано, з використанням яких матеріалів виконана робота – дається коротка характеристика використаної літератури з точки зору повноти висвітлення в ній обраної теми. Крім того, необхідно вказати методологічну базу, на основі якої буде побудовано дослідження. Часто написання вступу на початку роботи над рефератом викликає труднощі, тому що має місце недостатнє володіння матеріалом, тому цю частину іноді краще писати вже після того, як буде написана основна частина. Обсяг вступу – 1-1,5 сторінки.

В основній частині необхідно достатньо повно і переконливо розкрити всі пункти плану, зберігаючи логічний зв'язок між ними і послідовність переходу. Викладати матеріал краще своїми словами. Кожен розділ рекомендується закінчувати коротким висновком.

У висновку узагальнюється викладений в основній частині матеріал, формулюються загальні висновки, вказується, що нового особисто для себе дізнався автор реферату під час роботи над ним. Роблячи висновки, слід враховувати опубліковані в літературі різні точки зору на викладену в роботі проблему, зіставити їх і відзначити, яка з них найбільше імпонує автору реферату, тобто вам.

В усій роботі, особливо у вступі та висновку, повинне бути присутнє ваше особисте ставлення до поставленого питання. Обсяг висновку не повинен перевищувати обсягу вступу.

Використана література повинна бути вказана в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків книг, якщо перед ними прізвища авторів не вказані. У списку літератури для кожного джерела наводяться прізвище та ініціали автора, повна назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання і кількість сторінок, які позначаються маленькою "с".

Ще декілька пояснень, що допоможуть вам написати відмінний реферат.

Предмет роботи – це те, про що ви пишете, тобто "предметом моєї роботи є ..."

Мета дослідження – це науково-пізнавальна стратегічна намітка. Наприклад, "метою моєї роботи є розгляд проблем ... в контексті і з урахуванням економічної політики держави", або "мета даної роботи полягає у вивченні ... і застосуванні ... на практиці".

Завдання дослідження – це тактичні прийоми, за допомогою яких досягається мета. Зазвичай використовується фраза "у відповідності з метою сформульовані завдання роботи". Формулювання завдань зазвичай відповідає пунктам плану роботи.

Аналіз джерел та літератури. Наприклад, "моя робота заснована на аналізі доступних нам джерел", "література з даного питання досить різноманітна ..."

Сподіваємося, ця стаття допоможе вам навчитися писати відмінні реферати. До речі, не відкладайте написання реферату на останній день перед його захистом, інакше гарним він у вас навряд чи вийде, а безсонна ніч відобразиться на самопочутті. Реферат потрібно писати заздалегідь, не кваплячись, ретельно обмірковуючи все, що пишете. Напередодні захисту потрібно його кілька разів перечитати, щоб викладач не застав вас зненацька яким-небудь каверзним питанням.